Alkitab

book-thumbnail

Kandungan

Bab 1: Alkitab—Kebenaran yang Mutlak
Bab 2: Gambaran Besar tentang Alkitab
Bab 3: Gambaran Terperinci tentang Alkitab
Bab 4: Membaca Alkitab

Pengenalan

Dalam buku ini, kita akan diperkenalkan tentang Alkitab, iaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Ia juga merupakan buku panduan rohani untuk semua pengikut Yesus Kristus. Kamu akan diberikan penjelasan untuk memahami asal usul, susunan, dasar bagi membaca dan mentafsir (secara ringkas) ayat-ayatnya dan jawapan mengenai pelbagai pertanyaan tentang kebenaran dan kebolehpercayaannya.

Apabila kamu telah melengkapkan siri ini, kamu akan mempunyai keyakinan yang lebih besar dan gambaran yang lebih jelas tentang firman Allah, serta kuasa, wibawa dan penerapannya dalam kehidupan kamu.

<< KEMBALI