Identiti & Penyelamatan

book-thumbnail

Kandungan

Bab 1: Apakah rancangan Allah bagi manusia di dunia ini?
Bab 2: Apakah itu dosa?
Bab 3: Identiti dan Penyelamatan dalam Yesus Kristus
Bab 4: Ciri dan Identiti Baru dalam Pengikut Yesus Kristus

Pengenalan

Dalam Buku 3 ini, kita akan mengkaji:
• keperibadian dan identiti pengikut Yesus Kristus
• identiti dan penyelamatan dalam Yesus Kristus
• dosa
• rancangan Tuhan dalam penciptaan manusia

Buku 3 membina asas bagi perjalanan kita sebagai pengikut Yesus, iaitu dari segi hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana menangani masalah dosa jika kita bersalah dalam kehidupan seharian, pengetahuan yang kukuh bagi iman kita tentang penyelamatan dalam Yesus Kristus, dan yang terakhir, identiti dan imej seseorang yang salih dan bagaimana mentaati Dia. Buku 3 ini juga akan memperkenalkan buku-buku seterusnya dalam siri ini kepada anda.

Apabila anda telah melengkapkan siri ini, anda akan mempunyai keyakinan yang lebih besar tentang identiti anda dalam Yesus Kristus dan rancangan Allah dalam hidup anda. Dengan berbuat demikian, ini akan membantu anda menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus yang sejati.

<< KEMBALI