Pelayanan Pengikut Kristus

book-thumbnail

Kandungan

Bab 1: Siapakah Tuhan?
Bab 2: Alkitab
Bab 3: Identiti & Penyelamatan
Bab 4: Penyembahan & Kehidupan Peribadi Pengikut Yesus
Bab 5: Apakah Itu Gereja?
Bab 6: Pelayanan Pengikut Yesus
Bab 7: Perkahwinan, Keluarga & Anak-Anak
Bab 8: Kehidupan Komuniti, Kerajaan dan Undang-Undang
Bab 9: Dunia Roh & Peperangan Rohani
Bab 10: Akhirat & Kerajaan Allah

Pengenalan

Dalam buku sebelum ini (buku 3), kita telah melihat bahawa kita tidak lagi di bawah hukum lama tentang dosa dan kematian, tetapi di bawah hukum Roh kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus (Roma 8:2). Hukum Roh kehidupan dalam Kristus melibatkan rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita melalui Anak-Nya, Yesus Kristus.

<< KEMBALI