Adalah lebih baik jika anda membantu gereja anda untuk memulakan pemuridan secara holistik. Luangkan masa untuk berdoa kepada Tuhan agar Dia menunjukkan individu yang sesuai dalam gereja anda. Berdoa agar Tuhan mempersiapkan hati anda untuk berkongsi kerinduan anda dan agar Tuhan membuka hati mereka untuk menerima nasihat. Mengenal pasti mengapa pemuridan tidak menjadi keutamaan bagi gereja anda dan cuba berdialog dengan mereka dengan sikap yang betul.