Orang yang bersedia untuk memuridkan orang lain selalunya dapat dilihat melalui kehidupannya seperti hidup dalam injil Tuhan, mempunyai sikap bertanggungjawab, yang telah dimuridkan, hidup bergaul dengan orang lain dan berjalan atas firman Tuhan.