Month: Ogos 2019

Apakah yang boleh saya lakukan jika gereja saya tidak memurid secara holistik?

Adalah lebih baik jika anda membantu gereja anda untuk memulakan pemuridan secara holistik. Luangkan masa untuk berdoa kepada Tuhan agar Dia menunjukkan individu yang sesuai dalam gereja anda. Berdoa agar Tuhan mempersiapkan hati anda untuk berkongsi kerinduan anda dan agar Tuhan membuka hati mereka untuk menerima nasihat. Mengenal pasti mengapa pemuridan tidak menjadi keutamaan bagi gereja anda dan cuba berdialog…

Sila Klik Sini

Bagaimanakah sekiranya saya tidak cukup bersedia untuk memuridkan?

Untuk memuridkan seseorang, Tuhan tidak melihat umur atau kepakaran alkitab seseorang. Tuhan inginkan seseorang yang rendah hati untuk komited dan jujur terhadap orang-orang yang dimuridkan. Kita akan sentiasa menjadi matang dan bertumbuh dalam pengetahuan teologi kita, tetapi jangan jadikan kekurangan ini sebagai alasan untuk mengabaikan Amanat Agung Yesus.

Sila Klik Sini

Bagaimanakah sekiranya ramai orang dalam pelayanan saya yang bersedia untuk dimuridkan tetapi kekurangan orang untuk memuridkan atas sebab mereka belum bersedia untuk memuridkan?

Mulakan dengan perlahan-lahan. Pertama, pastikan anda dan kepimpinan anda mempunyai visi dalam pemuridan; bina keyakinan dan pemahaman praktikal mengenainya. Kemudian, mulakan dengan memuridkan pemimpin-pemimpin tertinggi anda dan minta mereka untuk memulakan pemuridan kepada beberapa orang.

Sementara anda membina orang-orang yang dapat memuridkan, pastikan mereka yang mahu dimuridkan dalam kumpulan-kumpulan kecil dan masih mendapat ‘nutrien-nutrien’ lain yang diperlukan dalam pertumbuhan rohani…

Sila Klik Sini

Alkitab

Kandungan

Bab 1: Alkitab—Kebenaran yang Mutlak
Bab 2: Gambaran Besar tentang Alkitab
Bab 3: Gambaran Terperinci tentang Alkitab
Bab 4: Membaca Alkitab

Pengenalan

Dalam buku ini, kita akan diperkenalkan tentang Alkitab, iaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Ia juga merupakan buku panduan rohani untuk semua pengikut Yesus Kristus. Kamu akan diberikan penjelasan untuk memahami asal usul, susunan, dasar bagi membaca dan mentafsir (secara ringkas) ayat-ayatnya dan jawapan mengenai pelbagai…

Sila Klik Sini

Siapakah Tuhan?

Kandungan

Bab 1: Tuhan dalam Perjanjian Lama
Bab 2: Tuhan dalam Perjanjian Baru
Bab 3: Yesus itu Tuhan
Bab 4: Kehidupan Yesus menurut rancangan Allah dalam Perjanjian Baru

Pengenalan

Kita tidak boleh mengetahui apa pun mengenai Tuhan tanpa Dia mewahyukan diri-Nya kepada kita. Namun oleh sebab Tuhan sangat mengasihi manusia (Yohanes 3:16), dan ingin kita mendekati dan berhubung dengan-Nya, maka Dia melaksanakan satu rancangan yang istimewa dan ajaib untuk memberitahu…

Sila Klik Sini

Apakah Itu Gereja?

Kandungan

Bab 1: Apakah Gereja?
Bab 2: Pemimpin Gereja
Bab 3: Pembaptisan & Perjamuan Kudus
Bab 4: Kesatuan & Menangani Masalah Dosa

Pengenalan

Dalam buku ini, kita akan belajar tentang rumah Allah (yakni gereja). Kita akan membaca apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang umat Allah dan peranan pengikut Yesus. Kita juga akan melihat rancangan dan tujuan Allah bagi para pengikut-Nya di gereja-Nya.

Buku 5 menjelaskan rumah Allah dalam…

Sila Klik Sini

Identiti & Penyelamatan

Kandungan

Bab 1: Apakah rancangan Allah bagi manusia di dunia ini?
Bab 2: Apakah itu dosa?
Bab 3: Identiti dan Penyelamatan dalam Yesus Kristus
Bab 4: Ciri dan Identiti Baru dalam Pengikut Yesus Kristus

Pengenalan

Dalam Buku 3 ini, kita akan mengkaji:
• keperibadian dan identiti pengikut Yesus Kristus
• identiti dan penyelamatan dalam Yesus Kristus
• dosa
• rancangan Tuhan dalam penciptaan manusia

Buku 3 membina asas bagi perjalanan…

Sila Klik Sini

Penyembahan & Kehidupan Peribadi Pengikut Yesus

Kandungan

Bab 1: Kekudusan
Bab 2: Kasih dan Penyembahan
Bab 3: Doa dan Puasa
Bab 4: Pemberian

Pengenalan

Dalam Buku 4 ini, kita akan belajar bagaimana seharusnya para pengikut Yesus menyembah serta beribadat kepada Tuhan. Kita akan membaca (dan mengkaji) apa yang diberitahu oleh Alkitab bagaimana penyembahan kita terhadap-Nya akan mempengaruhi serta berkesan atas kehidupan peribadi, serta kewajipan etika kita terhadap Allah dan manusia.

Untuk menyembah Tuhan, semua orang percaya…

Sila Klik Sini